Sociale zekerheid in Nederland

17/03/2023
|
146
Advocaat sociale zekerheid

In Nederland kunnen wij allemaal terugvallen op een sociaal zekerheidsstelsel. Het publieke stelsel is er om personen of gezinnen met financiële problemen te ondersteunen. Hierbij gaat het om personen die geen of onvoldoende inkomen ontvangen, bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensionering. Daarnaast vallen er onder de sociale zekerheid in Nederland verschillende regelingen, zoals zorg en ondersteuning in geval van ziekte, beperking of arbeidsongeschiktheid.

Wat is de sociale zekerheid?

Nederland heeft een aantal wetten en regels op het gebied van sociale zekerheid. Het sociale zekerheidsrecht regelt het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met de sociale zekerheid. Onder andere werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandige ondernemingen maken deel uit van deze sociale zekerheid. Wanneer iemand (tijdelijk) in financiële problemen zit, dan fungeert de overheid als vangnet. Dat doen zij doormiddel van sociale verzekeringen en verschillende sociale voorzieningen.

Welke sociale voorzieningen zijn er in Nederland?

Allereerst zorgt de overheid voor een aantal sociale voorzieningen waar de inwoners van Nederland op kunnen terugvallen. Deze voorzieningen worden mede mogelijk gemaakt door belastingen die worden betaald. Enkele sociale voorzieningen zijn:

De participatiewet

Voorheen werd de participatiewet de “wet werk en bijstand” genoemd. Deze wet biedt ondersteuning aan mensen die kunnen werken, maar moeite hebben met het zoeken of uitvoeren van werk. Dat kan bijvoorbeeld komen door lichamelijke of geestelijke beperkingen. De participatiewet maakt het mogelijk dat ook deze mensen aan werk kunnen komen.

Daarnaast regelt deze wet financiële bijstand voor mensen die voldoende financiële middelen hebben om rond te kunnen komen en niet in aanmerking komen voor andere regelingen.

Lees ook:  Zo start je je eigen onderneming

IOAW

De Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOAW) is een voorziening voor oudere werknemers (geboren voor 1965) die werkloos zijn geraakt. Doordat zij in het verleden voor lange tijd werkzaam zijn geweest kunnen zij aanspraak maken op deze sociale zekerheid wanneer de werkloosheidswet-uitkering tot een einde komt. De IOAW-uitkering zorgt voor aanvulling tot het bijstandsniveau. Ben jij benieuwd of deze sociale voorziening voor jou van toepassing is? Schakel dan de hulp in van een advocaat sociale zekerheid!

Sociale verzekeringen

Naast de sociale zekerheid zijn er nog een aantal sociale verzekeringen. Deze worden ook wel volksverzekeringen genoemd. De sociale verzekeringen zijn voor bijna alle inwoners van Nederland van toepassing. Ze worden mogelijk gemaakt door premies en belastingen.

Wlz

De wet langdurige zorg is in het leven geroepen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die chronisch ziek zijn, mensen met een beperking over ouderen die kwetsbaar zijn. De sociale verzekering zorgt ervoor dat jij recht hebt op verblijf in een instelling, begeleiding, verpleging, verzorging en eventuele hulpmiddelen.

AOW

De algemene ouderdomswet regelt een minimum bedrag waar jij als gepensioneerde recht op hebt. Premies die de AOW mogelijk maken worden geïnd doormiddel van inkomstenbelasting.

ANW

De Algemene Nabestaanden Wet zorgt ervoor dat mensen na het overlijden van hun partner worden bijgestaan doormiddel van een uitkering. Door het wegvallen van de partner valt ook een groot deel van het inkomen weg. De sociale verzekering ANW zorgt ervoor dat je een passende financiële ondersteuning ontvangt van de overheid.

Laatste artikelen

Een nieuwe start: het belang van ziektekostenverzekering op achttienjarige leeftijd

29/05/2024

Een historisch weekend in Valkenburg

16/05/2024

Je bedrijf in de schijnwerpers zetten: zo doe je dat!

14/05/2024

Zo optimaliseer je jouw thuiskantoor

30/04/2024

Waar moet je op letten bij het kopen van een huis?

29/04/2024
© Copyright Esrato 2024
hello world!